Zonnepanelen en schaduw

Wat doen zonnepanelen bij schaduw?

Laat ons realistisch zijn: In België schijnt niet altijd de zon. De stand van de zon verschilt bovendien van moment tot moment. Heel wat mensen stellen zich dan ook de vraag “wat gebeurt er met de energieproductie van mijn zonnepanelen bij schaduw?”.

Eerst en vooral: Er is wel degelijk nog steeds productie van energie bij schaduw, al wordt deze productie door de schaduw wel verminderd.

Ook om deze reden adviseren om zonnepanelen niet zelf te installeren. Zonnepanelen worden door XL Solar geïnstalleerd in een ‘serie’ of ‘kring’ en optimaal gericht op de lichtinval van de zon. Als één enkele cel in de schaduw komt, wordt niet de opbrengst van het hele systeem verminderd, maar enkel van de betrokken kring. Daarom plaatsen we meerdere “series” of “kringen”, zodat een maximale productie kan gerealiseerd worden ondanks schaduw.

Een tweede bedreiging wordt gevormd door schaduw afkomstig van omliggende objecten zoals schoorstenen, bomen, gebouwen,… die een schaduw op de zonnepanelen kunnen werpen. Bij de installatie optimaliseren we dan ook de plaatsing rekening houdend met deze mogelijk hinderlijke objecten in de omgeving met het oog op het rendement.

Contacteer XL-Solar voor meer informatie over prijzen van plaatsing van zonnepanelen.