Werkwijze XL-Solar

Werkwijze verkoop en plaatsing zonnepanelen

Aanvraag offerte

Alles begint met een online aanvraag van een offerte. U kan ook altijd uw aanvraag per email doorsturen (info@xl-solar.be).

Voorlopige offerte

Nadien krijgt u van XL Solar per e-mail een wat we noemen ‘voorlopige offerte’ doorgestuurd. Deze bezorgt u een prijsindicatie voor uw persoonlijk project.

Opmeting

Indien u deze voorlopige offerte er wat u betreft goed uitziet, kan een medewerker van XL Solar uw dak komen opmeten en de situatie inschatten. Het aantal zonnepanelen zal bijvoorbeeld afhangen van uw huidig energieverbruik, de beschikbare dakoppervlakte en het beschikbare plafond dat u instelt. De geschiktheid van uw dak bepaalt dan weer het toekomstig rendement van uw zonnepanelen. Denk maar aan de oriëntatie, bruikbare oppervlakte of obstakels die voor schaduw kunnen zorgen.

Definitieve offerte

Na het opmeten beschikken we over alle benodigde gegevens en kunnen we een defitinitieve offerte creëren.

Goedkeuring

Indien u de offerte goedkeurt en ondertekent, hebben we een akkoord en zal XL Solar uw zonnepanelen komen installeren.

Plaatsingsdatum

Om deze installatie uit te voeren, spreken we een plaatsingsdatum af waarop de installateurs van XL Solar zullen langskomen.

Leveren + plaatsen

Op de afgesproken plaatsingsdatum vindt de installatie van de zonnepanelen op uw dak plaats. We bevelen sterk aan dat deze installatie door dakwerkers van XL Solar gebeurt.

Elektrische aansluiting

Nadien wordt de hele installatie aangesloten op het elektriciteitsnet.

Keuring

Na installatie vindt er een keuring van de PV-installatie plaats door een erkend keurorgaan. Daarna wordt het systeem aangemeld bij de distributienetbeheerder.

Betaling door de klant

Nu alles is geleverd en geplaatst, volgt de factuur en betaling door de klant.

Aanvraag groenestroomcertificaten

Tot slot helpen we u bij het aanvragen van de groenestroomcertificaten bij de VREG (indien van toepassing voor uw project, enkel voor bedrijven).