Zonnepanelen – Werking

Waaruit bestaat het hele fotovoltaïsche systeem?

Voor we inzoomen op de werking van zonnepanelen in detail, zien we dat zonnepanelen deel uitmaken van een ketting van 4 belangrijke elementen in het systeem:

1) Zonnepanelen: Zonnecellen worden aan elkaar gekoppeld onder de vorm van fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze vangen daglicht op en produceren elektriciteit onder de vorm van gelijkstroom.De zonnepanelen sturen deze opgewekte gelijkstroom via bekabeling door naar de omvormer.

2) Omvormer: De omvormer ontvangt van de zonnepanelen gelijkstroom. Zijn taak is deze gelijkstroom om te zetten naar bruikbare wisselstroom. Nadien zal deze wisselstroom naar de energieverbruikers in uw huis stromen. Meer over de omvormer…

3) Groenestroommeter: De groenestroommeter zal de hoeveelheid opgewekte milieuvriendelijke elektriciteit uit zonlicht tellen. Deze telling vormt de basis voor de groenestroomcertificaten die u zal ontvangen als subsidie. Meer over de groenestroommeter…

4) Elektriciteitsmeter: Nadien vloeit de stroom verder naar uw huidige elektriciteitsmeter. Wanneer de productie van zonnepanelen hoger is dan wat u verbruikt (vb. tijdens de zomer bij veel daglicht) zal de elektriciteitsteller terugdraaien. Meer over de elektriciteitsmeter…

De functie van fotovoltaïsche zonnepanelen

De fotovoltaïsche zonnepanelen die op het dak liggen, zijn de bron voor het opwekken van gelijkstroom. “Fotovoltaisch” betekent dat ze groene elektriciteit kunnen opwekken uit zonlicht. Ze zijn verantwoordelijk voor 70% van de kostprijs van de volledige installatie. Fotovoltaische zonnepanelen worden jaar in jaar uit blootgesteld aan de weerselementen. Daarom volstaat enkel de beste kwaliteit en is bezuinigen op dit onderdeel niet de juiste keuze.

Fotovoltaïsche zonnepanelen bestaan uit zonnecellen

In het woord Fotovoltaïsch zitten 2 woorden:Photo (=Licht) en Volt (=Spanning).

Het invallende licht (fotonen) van de zon wordt geabsorbeerd door een halfgeleidend materiaal (vb. silicium, Si) in de zonnecellen. De energie van dit foton kan een elektron losmaken van zijn atoom. Eens vrijgemaakt kan het elektron vrij bewegen doorheen de zonnecellen.De zonnecellen zijn zo opgebouwd dat een inwendig elektrisch veld ervoor zorgt dat alle vrijgemaakte elektronen naar één zijde zullen bewegen.

Deze elektronen worden afgevoerd via een netwerk van uiterst fijne geleiders die zich als vingers op de oppervlakte van de zonnecellen bevinden. Als je zeer goed naar zonnepanelen kijkt, kan je dit netwerk van draadjes waarnemen. Deze draadjes transporteren de elektronen verder naar een grotere geleider die duidelijk waarneembaar is bovenaan de zonnecellen. Alle elektronen samen die door deze geleider afgevoerd worden noemt men de gelijkstroom: elektriciteit opgewekt uit zonlicht.