Wettelijke bepalingen

Beperking van aansprakelijkheid

XL Solar Comforthouse NV heeft deze website met zeer veel zorg opgesteld. De informatie is van allerlei en/of specifieke aard. De informatie op deze website maakt frequent het voorwerp uit van wijzigingen. Neem daarom ook geen enkele beslissing van persoonlijke, juridische, medische of financiële aard op basis van de informatie die werd ontvangen via deze website. Behoudens zware of opzettelijke fout van XL Solar Comforthouse NV kan XL Solar Comforthouse NV niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op haar website of de manier waarop de gebruiker de informatie kan gebruiken. XL Solar Comforthouse NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site of voor het uitvallen of disfunctioneren van het systeem. XL Solar Comforthouse NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die verband houdt met het advies, informatie, producten, diensten en bijhorende grafische elementen,die bekomen worden via deze website.


Intellectuele eigendom en copyright

Alle elementen op de website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van XL Solar Comforthouse NV en behoren exclusief toe aan XL Solar Comforthouse NV. Ook deze rubriek valt onder deze auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten voorbehouden.


Niets van deze website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XL Solar Comforthouse NV.


Links naar websites van derden

XL Solar Comforthouse NV is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. XL Solar Comforthouse NV oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van links naar websites van derden, betekent niet noodzakelijk dat XL Solar Comforthouse NV de inhoud goedkeurt die deze websites bevat en houdt evenmin noodzakelijk in dat er een samenwerking is tussen XL Solar Comforthouse NV en de eigenaars van de desbetreffende websites.