Zonnepanelen – Groenestroommeter

Werking van de groenestroommeter

De groenestroommeter is verantwoordelijk voor het tellen van de opgewekte milieuvriendelijke elektriciteit uit zonlicht (groene energie). De waarde van een groenestroomcertificaat hangt af van de bandingsfactor die door de overhead wordt opgelegd. Deze certificaten zijn niet meer van toepassingen voor particuliere zonnepanelen en nog enkel aan te vragen door bedrijven.

De toekenning van mogelijke subsidies vindt u terug op energiesparen.be of kan via telefoon worden opgevraagd via nummer 1700.

In België wordt bijna elk PV-systeem aan het openbare elektriciteitsnet gekoppeld. Bij kleinere systemen zal op ogenblikken dat je veel stroom produceert en weinig verbruikt, bv. in de zomer, je elektriciteitsmeter terugdraaien. Op donkere winteravonden met hoog verbruik zal je meter in de normale richting draaien en je verbruik registreren. Op jaarbasis zal enkel het netto elektriciteitsverbruik gefactureerd worden door je stroomleverancier.