Zonnepanelen – Omvormer

De werking van de omvormer

De omvormer is de tweede belangrijkste component van een systeem. Zijn voornaamste functie is het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom.

Daarnaast zorgt de omvormer voor de synchronisatie met het elektriciteitsnet. Hij vervult ook een rol als bewaker van het rendement.

XL Solar zal deze omvormer installeren op een goed geventileerde plaats.