Zonnepanelen – Productie van energie

Hoe wordt energie geproduceerd?

De hoeveelheid productie van energie is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de efficiëntie van de zonnecel
  • het aantal zonnecellen
  • temperatuur
  • het ingestraalde licht

Werking zonnepanelen

De efficiëntie van de zonnepanelen wordt bepaald door de hoeveelheid ingestraalde energie (licht) die wordt omgezet in elektriciteit. De huidige zonnepanelen die in massaproductie gemaakt worden halen waarden tussen 6% en 13%. Dit is afhankelijk van de gebruikte technologieën. Elke technologie heeft zijn voor- en nadelen. XL-Solar zal steeds in overleg met de klant bepalen welke technologie het meest geschikt is voor installatie.

Ook het aantal zonnecellen in een zonnepaneel is belangrijk. Hoe meer cellen verwerkt zitten in een paneel, hoe meer vermogen (uitgedrukt in Watt) dit paneel zal opwekken. De panelen die XL-Solar gebruikt, zijn elk apart getest door de fabrikant. Van elk paneel dat we plaatsen weten we dus perfect hoeveel vermogen dit zonnepaneel zal opwekken.

Een laatste belangrijke factor is uiteraard het ingestraalde licht. Dit wordt beïnvloed door de installatie van de zonnepanelen. Hoe meer licht, hoe meer elektriciteit zal opgewekt worden. Een bewolke dag levert 100 tot 200 Watt per m² op, een zonnige dag levert 1.000 Watt per m² op.In België is de instraling afhankelijk van volgende factoren:

  • de oriëntatie naar het zuiden (ideaal is zo veel mogelijk naar het zuiden gericht)
  • de helling van het zonnepaneel (Ideaal is een helling van 30° à 35°)
  • de beschaduwing. (Bij de plaatsing van panelen zal XL-Solar er op toezien dat de panelen zo weinig mogelijk beschaduwd worden).

De zonnecellen zelf zijn uiterst dun (0,2mm) en worden daarom stevig verpakt. Bovenaan gebeurt dit door transparant glas dat zo weinig mogelijk zonlicht zal reflecteren. Het glas van de zonnepanelen waarmee XL-Solar werkt, is bovendien getest op het doorstaan van hagelbuien met korrelgrootte tot 2,3cm.

Wat de temperatuur betreft: Hoe warmer het is, hoe minder rendement.

XL-Solar zal u het nodige advies geven in verband met de correcte installatie van uw zonnepanelen, de meest efficiënte types en de juiste oriëntering. Dit alles opdat het hele systeem een maximale productie in het vooruitzicht stelt. Contacteer ons hier voor al uw vragen.